for

Informatie

De naam for is toegevoegd op 24-09-2019 en het gaat om een hen.

Kenmerk van for

Kippennamen haan

Kippennamen hen