Fluffy

Informatie

De naam Fluffy is toegevoegd op 20-09-2019 en het gaat om een haan.

Kenmerk van Fluffy

Kippennamen haan

Kippennamen hen